Procedura: Wydanie decyzji o posiadaniu psa rasy uznawanej za agresywną

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
Infrastruktury i Zamówien Publicznych
Komórka
Opis sprawy
Wniosek o wydanie decyzji na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną z zaznaczeniem: pochodzenia, rasy, wieku, płci, sposobie oznakowania, miejscu i warunków utrzymania psa/w kojcu, ogrodzeniu
Kogo dotyczy
Osoby fizyczne i prawne
Wymagane dokumenty
Wniosek może być sporządzany samodzielnie przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej Urzędu lub można skorzystać z gotowego do wypełnienia wniosku dostępnego w pokoju nr 5
Miejsce składania pism
Urząd Gminy w Cegłowie ul. T. Kościuszki 4 05-319 Cegłów
Termin i sposób załatwienia
Decyzja wydawana jest po sprawdzeniu na miejscu warunków utrzymania, które powinny odpowiadać wymogom stawianym psom ras uznanych za agresywne. Zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267). Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Wnioskodawca odbiera decyzję osobiście po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu odbioru lub wysyła się pocztą listem ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Opłaty
82 zł zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 załącznika 44 p. pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej. Opłatę, która jest jednym z załączników należy uiścić na następujące dane Urząd Gminy Cegłów, BS Mrozy o/Cegłów 71 9227 0004 0000 1238 2000 0060
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r., poz. 856)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.04.2003r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne
( Dz. U. 2003r. Nr 77, poz. 687)

Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282, z późn. zm.).
Tryb odwoławczy
Stronie przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu wydającego zezwolenie
Inne informacje
Wykaz ras psów uznawanych za agresywne
1. amerykański pit bull terier
2. pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin)
3. buldog amerykański
4. dog argentyński
5. pies kanaryjski (Perro de Presa Canario)
6. tosa inu
7. rottweiler
8. akbash dog
9. anatolian karabash
10. moskiewski stróżujący
11. owczarek kaukaski
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij